GUTXIENEKO BIZI-SARRERA

Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa (MISSM), Gizarte Eskubideen Ministerioarekin eta 2030 Agendarekin (MDSA) lankidetzan, Gizarte Segurantzaren kontribuzio-izaerarik gabeko gutxieneko bizi-diru-sarrera izeneko prestazio ekonomikoa prestatzen ari da, laster onar dadin.

Errenta bermatua bateragarria eta subsidiarioa da IMVrekin, eta, beraz, lehenik eta behin, hura joango da, eta, gero, KArekin osatuko dugu, Estatuko beste prestazio batzuekin gertatzen den bezala. Hori horrela izateko, ez da KAE zenbatuko BGIrako eskubidea izateko.

Hori posible izan dadin, Ministerioak autonomia-erkidegoen laguntza eskatu du, lehen emakida horretan gutxieneko errenta autonomikoen sistemako unitate hartzaileak sar daitezen, aldi berean EBIren baldintzak betetzen badituzte.

Horretarako, beharrezkoa da KAren hartzaileek baimena ematea:

  1. Gure administrazioan dauden datuak Gizarte Segurantzara bidaltzea, IMV eskubidea baloratu ahal izateko
  2. Prestazio berria ofizioz eskatzea.


Hau da, BGM eskuratzeko baldintzak berariazko baimenarekin betetzen dituzten GMI jasotzen duten unitateak Gizarte Segurantzari jakinaraziko dizkio Sailak, erakunde horrek, ofizioz, eskakizunen balorazioa egin dezan eta BGMrako eskubidea ebatz dezan. Ebazpena interesdunei bidaliko zaie eta fitxategi batean itzuliko zaigu, behar diren aldaketak egin ahal izateko KEn ere ofizioz.

X