Pribatutasun politika

arraian, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. artikuluan ezarritako informazio-betebeharra garatzen da, Noain inguruko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatean egindako tratamendu-erregistroei dagokienez.

Pribatutasun-abisuaren bidez, datu pertsonalen titularrak diren herritarrei honako hauen berri ematen diegu, besteak beste: datuen tratamenduari buruzko alderdi espezifikoak; tratamenduen helburuak; datuen eskubideak erabiltzeko harremanetarako datuak; informazioa gordetzeko epeak; datuak tratatzeko eta egindako datu-komunikazioetarako legitimazioa ematen digun araua.

Informazio orokorra

Datuen tratamenduaren arduraduna

 • Nortasuna: Noaingo Eskualdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
 • Posta-helbidea: San Migel plaza 5, behea, Noain (Nafarroa)
 • Telefonoa: 948318287
 • Datuak babesteko ordezkaria: dpd@ssbnoain.com

Adingabeak

Noaingo Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, dela zerbitzuak eskatzeko gaitutako web-formularioak betez, dela harremanetarako formularioak betez, dela mezu elektronikoak bidaliz.

Beraz, bitarteko horiek erabiliz datu pertsonalak ematen dituztenek formalki adierazten dute 14 urtetik gorakoak direla edo, halakorik ezean, gurasoen eta/edo legezko tutoreen baimena dutela.

Webgunean dauden irudiak

Noain inguruko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak, webgunearen bitartez, herritarren parte-hartzea eskatzen duten ekitaldi, jarduera eta abarri buruzko informazioa eskaintzen du. Batzuetan, emandako informazioarekin batera, identifikatutako edo identifika daitezkeen pertsonak agertzen diren argazkiak edo bideoak aurkezten dira.

Erabiltzailea argazki horietakoren batean agertzen ez bada eta agertu nahi ez badu, jakinarazi iezaguzu, mesedez, helbide honetan: dpd@ssbnoain com, bere nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsita, eta agertzen den irudia edo bideoa dagoen webguneko atala aipatuta. 14 urtetik beherakoen kasuan, eskaera aitak, amak edo legezko tutoreak egin behar du.

Eskubideak

Datuen babesaren arloko araudiak eskubide batzuk ematen dizkie interesatuei edo datuen titularrei, webgunearen erabiltzaileei edo Noain inguruko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko sare sozialen profilen erabiltzaileei.

Hauek dira interesdunek dituzten eskubideak:

 • Irispidea izateko eskubidea: bere datuak tratatzen ari diren jakiteko informazioa eskuratzeko eskubidea, egiten ari den tratamenduaren helburua, datu-kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak, kontserbazio-epea eta datu horien jatorria.
 • Zuzentzeko eskubidea: datu pertsonal zehaztugabeak edo osatugabeak zuzentzeko eskubidea
 • Ezabatzeko eskubidea: datuak ezabatzeko eskubidea, honako kasu hauetan:
  • Datuak ez direnean beharrezkoak jaso ziren xederako
  • Horien titularrak baimena kentzen duenean.
  • Interesdunak tratamenduaren aurka egiten duenean
  • Legezko betebehar bat betez ezabatu behar direnean
  • Datuak informazioaren gizarteko zerbitzu baten bidez lortu direnean, Datuak Babesteari buruzko Europako Erregelamenduaren 1. paragrafoa.
 • Aurka egiteko eskubidea: erantzuleak bere datuen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea. Eskubide hori ez da absolutua, eta horrek esan nahi du arduradunak datuak tratatzen jarraitu ahal izango duela, baldin eta interesdunaren interesen eta eskubideen gainetik edo erreklamazioak formulatu, erabili eta defendatzeko arrazoi legitimoak daudela frogatzen badu.
 • Mugatzeko eskubidea: datuen tratamendua mugatzeko eskubidea, honako kasu hauetakoren bat gertatzen denean:
  • Interesdunak datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean, enpresak datu horien zehaztasuna egiaztatzeko aukera ematen dion epe batean.
  • Tratamendua legez kontrakoa denean eta interesduna datuak ezabatzearen aurka dagoenean.
  • Enpresak datuak ez baditu behar jaso ziren helburuetarako, baina interesdunak behar baditu erreklamazioak formulatzeko, baliatzeko edo defendatzeko.
  • Interesdunak tratamenduaren aurka egin badu, enpresaren arrazoi legitimoak interesdunarenak baino gehiago diren egiaztatzen den bitartean.
 • Kontrol-agintaritza eskudunean erreklamazioa aurkezteko eskubidea, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, idazki baten bidez (helbidea: Jorge Juan kalea 6, 28001, Madril) edo egoitza elektronikoaren bidez (www.agpd.es).

Interesdunek adierazitako eskubideak baliatu ahal izango dituzte. Horretarako, Noaingo Eskualdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatera jo beharko dute, nortasuna egiaztatzen duen agiria aurkeztuta.

Xedea, legitimazioa eta hartzaileak

Noaingo zonaldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak herritarrei jakinarazi nahi die zertarako erabiliko dituen bildutako datu pertsonalak, zertan oinarritzen den datu pertsonalak tratatu ahal izateko eta hirugarren entitate eta erakundeei jakinaraziko zaizkien ala ez. Horregatik, 2020ko maiatzeko tratamendu-jardueren erregistroak argitaratu ditu jarraian.

Noaingo Eskualdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinaren (segurtasun-neurriak) arabera aplikatutako neurri tekniko eta antolakuntzakoak (3/2010 Errege Dekretua, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena), Segurtasun Politikan eta erantsitako prozeduretan deskribatutakoak.

Jarduerak tratamendu-arduradun gisa erregistratzea

X