Datuen babestea

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduarekin eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrarekin bat etorriz, 2018ko maiatzaren 25ean, eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 6-bis artikuluan xedatutakoaren arabera (Datuak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren azken xedapenetako hamaikagarrenak aldatu zuen lege hori), Jardueren Erregistroa argitaratzen da. Noaingo Eskualdeko Gizarte Zerbitzuena, aipatutako Legearen 31. artikulua aplikatuz.

JARDUERAK TRATAMENDU-ARDURADUN GISA ERREGISTRATZEA
Zerbitzuaren jarduera komunitarioakLana publikorako deialdia
HitzorduakLangileen kudeaketa
Kontabilitateko kudeaketa ekonomikoaMankomunitateko kideak
Historia sozialaSarrera eta irteera erregistroa
Autobalimendu programaKontratazio espedienteak
Aparkatzeko txartelakElkarteak
BoluntarioakEguneko zentroa
X