COVID-19 neurri berriak

Urriaren 13tik aurrera, eta gutxienez 15 egunez, honako neurri hauek hartuko dira

X